Работно време:   Понеделник - Събота: 12:00 - 19:00
София, бул. Васил Левски № 110 0894 993 647

Darwin's Journey - настолна игра

В наличност
135.00 лв.

Когато в продължение на много дълги дни всичко, което виждате на хоризонта е линията, разделяща небето от морето, появата на далечен бряг пред вас ви кара да потръпнете, осъзнавайки, че приключението е на път да започне...

Ще останете изумени, стъпвайки на брега, който ще бъде отправната точка на едно завладяващо изследване на Галапагос - вълшебно място с невъобразима красота и безкрайно биоразнообразие. Там ще събирате запаси и ще разширявате знанията си в областт...

Прочети повече
Добави в количката

В момента има в наличност само 2 бройки.

Разгледайте други игри с тази тема:

Настолни игри на тема "Животни"

Описание на български език на Darwin's Journey - настолна игра:

Когато в продължение на много дълги дни всичко, което виждате на хоризонта е линията, разделяща небето от морето, появата на далечен бряг пред вас ви кара да потръпнете, осъзнавайки, че приключението е на път да започне...

Ще останете изумени, стъпвайки на брега, който ще бъде отправната точка на едно завладяващо изследване на Галапагос - вълшебно място с невъобразима красота и безкрайно биоразнообразие. Там ще събирате запаси и ще разширявате знанията си в областта на природните науки. Очите ви ще се научат да откриват скритите видове в тропическата гора, наблюдавайки безбройните цветове и текстури на природата. След вдъхновяващи часове, прекарани в изучаване и достигане до просветляващи заключения, ще си починете под искрящото небе, възхищавайки се на невероятната сложност на животинското царство.

Darwin’s Journey е евроигра с поставяне на работници, в която играчите пресъздават спомените на Чарлз Дарвин от неговото приключение през островите Галапагос, което допринася за развитието на теорията му за еволюцията.

Благодарение на иновативната система за прогрес на работниците в играта, всеки работник ще трябва да изучава дисциплините, които са предпоставка за изпълнение на различни действия в играта, като например проучване, кореспонденция, събиране и изпращане на открити на острова проби до музеи, за да се допринесе към човешкото познание за биологията. Играта продължава пет рунда и благодарение на няколко краткосрочни и дългосрочни цели, всяко ваше действие ще ви носи точки за победа по различни начини.

Описание на английски език на Darwin's Journey - настолна игра:

When all you can identify in the horizon for many long days is the line that detaches the sea from the sky, the glimpse of a distant shore appearing before you will make you shiver at the understanding that the adventure is about to begin.

You find yourself astonished, landing on the shore that will be the origin of an extensive exploration through the Galapagos, a magic place of inconceivable beauty and endless biodiversity. There, you will gather repertoires and expand your knowledge of the natural sciences. Your eyes will learn how to detect the hidden species in the tropical forest, gazing at the countless colors and textures of nature. After inspiring hours spent studying and getting to enlightening conclusions, you will rest under a sparkling sky, admiring the stunning complexity of the animal realm.

Darwin's Journey is a worker-placement Eurogame in which players recall Charles Darwin's memories of his adventure through the Galapagos islands, which contributed to the development of his theory of evolution.

With the game's innovative worker progression system, each worker will have to study the disciplines that are a prerequisite to perform several actions in the game, such as exploration, correspondence, gathering, and dispatch of repertoires found on the island to museums in order to contribute to the human knowledge of biology. The game lasts five rounds, and thanks to several short- and long-term objectives, every action you take will grant victory points in different ways.

Година на издаване на играта:
2023
Категория на играта:
Език на играта:
Дизайнер на играта:
Издател на играта:
Препоръчителна възраст:
14+
Брой играчи:
Дължина на играта:
Тегло на играта:
2.25 кг.