Работно време:   Понеделник - Събота: 12:00 - 19:00
София, бул. Васил Левски № 110 0894 993 647

Worldbreakers: Advent of the Khanate - настолна игра

В наличност
85.00 лв.

Краят на 13-ти век е настъпил. Историята се пренаписва с възхода на Worldbreakers  - личности, които овладяват мистериозната субстанция Митиум, с която съумяват да усилят вродените си способности.

Worldbreakers: Advent of the Khanate е  дуелна игра с карти за двама. Играчите започват с Worldbreaker герой, който има уникална способност и тесте от 30 карти. Целта е да бъдете първият достигнал 10 Сила, която се печели чрез развитие на к...

Прочети повече
Добави в количката

В момента има в наличност само 2 бройки.

Описание на български език на Worldbreakers: Advent of the Khanate - настолна игра:

Краят на 13-ти век е настъпил. Историята се пренаписва с възхода на Worldbreakers  - личности, които овладяват мистериозната субстанция Митиум, с която съумяват да усилят вродените си способности.

Worldbreakers: Advent of the Khanate е  дуелна игра с карти за двама. Играчите започват с Worldbreaker герой, който има уникална способност и тесте от 30 карти. Целта е да бъдете първият достигнал 10 Сила, която се печели чрез развитие на карти „Местоположение“ или чрез атакуване на противника.

Играта се дели на рундове, в които играчите се редуват с ходове. Всеки ход се състои от едно действие, като например добиване на Митиум (валутата в играта), теглене на карта, играене на карта или атака срещу противника. Worldbreakers има три вида карти: Събития, Последователи и Местоположения. Събитията са еднократни ефекти с голямо влияние. Последователите са хора, които се присъединяват към вашата кауза и могат да защитават терена ви или да атакуват противника.  Местоположенията са места, където може да се събира Митиум. Те имат номериран списък от етапи, всеки от които може да бъде развит за еднократна награда като Сила или ресурси.

Ключът към победата е правилното разпределение на времето и управлението на ресурсите. Ако се забавите прекалено, противникът ви може да извърши смазваща атака или да завърши развитието на своите Местоположения за предимство в Силата. Кой ще овладее Митиума и ще преначертае историята завинаги?

Описание на английски език на Worldbreakers: Advent of the Khanate - настолна игра:

It is the late 13th century and history is altered by the rise of the Worldbreakers, individuals who harness the mysterious substance mythium to magnify their natural talents. The Mongol princess Khutulun, a Worldbreaker and a descendant of the great Chinggis Khan is reuniting the distant tribes of the Mongol Empire. However, other factions are rising to oppose her, each with their own agenda.

Worldbreakers: Advent of the Khanate is a customizable two-player card game. Players start the game with a Worldbreaker that has a unique special ability and a deck of 30 cards. Each player aims to be the first to reach 10 power, which is gained by developing Location cards and by attacking the opponent.

The game is divided into rounds, during each of which the players alternate taking turns. A turn is composed of one action, such as gaining mythium (the currency of the game), drawing a card, playing a card, or attacking the opponent. Worldbreakers has three card types: events, followers, and locations. Events are impactful one-time effects. Followers are people who join your cause and can either defend your board or attack your opponent. Finally, Locations are places where mythium can be collected. They have a numbered list of stages, each of which can be developed for a one-time bonus such as power or resources.

Proper timing and resource management is key to victory: wait too long, and your opponent will mount a crushing attack or finish developing their Locations for a power advantage. Who will wrestle control of mythium and forever reshape history?


Година на издаване на играта:
2023
Език на играта:
Дизайнер на играта:
Издател на играта:
Препоръчителна възраст:
13+
Брой играчи:
Дължина на играта:
Тегло на играта:
0.8 кг.