Работно време:   Понеделник - Събота: 12:00 - 19:00
София, бул. Васил Левски № 110 0894 993 647
ВНИМАНИЕ! ОТ 13 ДО 16 ЮНИ МАГАЗИНЪТ НЯМА ДА РАБОТИ! ПОРЪЧКИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ ПО КУРИЕР, ПОЛУЧЕНИ СЛЕД 15:00 ЧАСА НА 12 ЮНИ, ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ НА 17 ЮНИ!

Bardwood Grove - настолна игра

В наличност
125.00 лв.

Bardwood Grove е евро игра, в която всеки играч поема ролята на фантастичен бард. Те ще се впуснат в приключения в царството на полуръстовете, дом на най-добрите, високо талантливи и легендарни бардове в цялата земя.
Като бардове, играчите ще управляват уникален механизъм за темпо, за да изграждат временни табла от песни от своето тесте, докато изследват и активират локации из зеления горски град. Всеки бард започва с асиметрично тесте умения, коет...

Прочети повече
Добави в количката

В момента има в наличност само 2 бройки.

Описание на български език на Bardwood Grove - настолна игра:

Bardwood Grove е евро игра, в която всеки играч поема ролята на фантастичен бард. Те ще се впуснат в приключения в царството на полуръстовете, дом на най-добрите, високо талантливи и легендарни бардове в цялата земя.
Като бардове, играчите ще управляват уникален механизъм за темпо, за да изграждат временни табла от песни от своето тесте, докато изследват и активират локации из зеления горски град. Всеки бард започва с асиметрично тесте умения, което съответства на техния стил, като Bardbarian, Sword Dancer и Wardrummer. Учене на нови бардски умения, разказване на истории и изпълнение на концерти, успокояване на дисонантни същества, нахлуващи в горичката, и съревнование с други бардове за най-много слава и известност са част от възможните действия. След като цялата слава бъде събрана, бардът с най-много комбинирана слава и известност печели!

Bardwood Grove е пълен със скрити тайни. Докато играта се играе и решенията се вземат, играчите ще отключват съдържание и ще развиват играта по естествен път. Система от постижения, свързана с изборите и изпълненията във всяка игра, ще насочва играчите през серия от отключваемо съдържание. Локациите в горичката ще се променят, допълнителни бардски умения могат да бъдат отключени, тестетата на бардовете стават по-мощни, нови бардове пристигат в града, а различни персонажи (както добри, така и лоши) могат да се появят в играта.

Разгадайте мистериите на Bardwood Grove!

Описание на английски език на Bardwood Grove - настолна игра:

Bardwood Grove is a tableau-composition euro game where each player assumes the role of a fantastical Bard. Set in The Five Realms universe (Merchants Cove, Rise to Nobility, Cavern Tavern), players will adventure to the Halfling Realm, the home to the finest, highly-talented, and most-legendary Bards of all the land.

As Bards, players will manage a unique tempo dial mechanism to build temporary Song tableaus from your deck, while exploring and activating locations around the lush woodland city. Each Bard starts with asymmetric skill decks that match their style, such as the Bardbarian, Sword Dancer, and Wardrummer. Learn new Bardic skills, tell tales and perform gigs, soothe the dissonant creatures invading the Grove, and contend with other Bards for the most Glory and Fame. Once all Glory has been collected, the Bard with the most combined Glory and Fame wins!

Each turn, players draw two cards from their unique skill deck and play one to their Story (discard pile) for instant benefits, while the other is added to their Song (tableau). Bardwood Grove challenges players to carefully craft their Song tableaus, coordinating them with their Composition cycle that governs how frequently they sing. As players strategically use resources to upgrade their decks, Songs will release powerful combos and allow players to interact with multiple locations. This creates a unique ebb and flow to the game, as players build their songs, and then decide when and where to sing them.

Rumor has it that Bardwood Grove is full of hidden secrets. As the game is played and decisions are made, players will unlock content and evolve the game naturally. An achievement system tied to the choices and performances of each game will guide players through a series of unlockable content. As new content emerges through each play, the game will provide players with new content that is based on unique outcomes and player decisions. Grove locations will change, additional Bardic skills can be unlocked, Bard decks become more powerful, new Bards arrive in town, and a variety of characters (both good and bad) can enter the game.

Unravel the mysteries of Bardwood Grove!

Година на издаване на играта:
2024
Категория на играта:
Език на играта:
Дизайнер на играта:
Издател на играта:
Препоръчителна възраст:
14+
Брой играчи:
Дължина на играта:
Тегло на играта:
2.7 кг.