София, бул. Васил Левски № 110 0894 993 647

Военни и исторически настолни игри

Настолни игри, базирани на исторически събития или такива, в които военният конфликт под една или друга форма е съществен елемент.

The Battle of Five Armies (2021 Revised Edition) - настолна игра The Battle of Five Armies (2021 Revised Edition) - настолна игра Виж We recommend